📜 Algemene Voorwaarden

📜Algemene Voorwaarden 

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Suppdog B.V.. Door de hele site heen, verwijzen de woorden “we” en “ons” naar Suppdog. Suppdog biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze site aan jou, de gebruiker, onder voorwaarde dat je alle voorwaarden, beleid en mededelingen hier vermeld accepteert.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Dienst” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Dienstvoorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet betreden en geen gebruik maken van de diensten. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 – ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarige familieleden van u gebruik te laten maken van deze site.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de dienst geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten op het auteursrecht).

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

DEEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de dienst, het gebruik van de dienst of de toegang tot de dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

DEEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

DEEL 4 – WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN DE PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

DEEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons Retourbeleid.

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computermonitor nauwkeurig is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

DEEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Bekijk voor meer details ons Retourbeleid.

DEEL 7 – OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn” zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is volledig op uw eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante leverancier(s) van derden.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (waaronder de introductie van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

DEEL 8 – LINKEN VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties in verband met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

DEEL 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “opmerkingen”), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u ons toestuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden schenden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of door derden geplaatste commentaren.

DEEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

DEEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMZETTINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Geen enkele aangegeven update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

DEEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap; (f) het verstrekken van valse of misleidende informatie; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiksvormen.

DEEL 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die aan u worden geleverd via de service worden (tenzij uitdrukkelijk vermeld door ons) geleverd ‘as is’ en ‘as available’ voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.

In geen geval zal Suppdog, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of enig product verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van enigerlei aard als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

DEEL 14 – VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Suppdog en onze moeder, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar wordt verwezen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

DEEL 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet laat.

DEEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen opgelopen vóór de beëindigingsdatum blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.

Indien u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

DEEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en enig beleid of operationele regels door ons geplaatst op deze site of met betrekking tot de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

DEEL 18 – GELDEND RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

DEEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

DEEL 20 – CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen worden gericht aan info@suppdog.nl

DEEL 21 – SMS/MMS MOBIELE BERICHTEN MARKETING PROGRAMMA ALGEMENE VOORWAARDEN

Suppdog B.V. (hierna: “Wij,” “Ons,” “Onze”) biedt een mobiel berichtenprogramma aan (het “Programma”), waarmee u akkoord gaat om dit programma te gebruiken en eraan deel te nemen met inachtneming van deze Voorwaarden voor mobiele berichten en het Privacybeleid (de “Overeenkomst”). Door u aan te melden voor of deel te nemen aan een van onze Programma’s, aanvaardt u en gaat u akkoord met deze voorwaarden, inclusief, zonder beperking, uw akkoord om eventuele geschillen met ons op te lossen door middel van bindende, individuele arbitrage, zoals beschreven in het gedeelte “Geschillenbeslechting” hieronder. Deze Overeenkomst is beperkt tot het Programma en is niet bedoeld om andere Algemene Voorwaarden of Privacybeleid te wijzigen die de relatie tussen u en ons in andere contexten kunnen regelen.Gebruikersoptie: Het Programma staat Gebruikers toe mobiele SMS/MMS-berichten te ontvangen door expliciet voor het Programma te kiezen, zoals via online of applicatiegebaseerde inschrijvingsformulieren. Ongeacht de opt-in methode die u gebruikt om aan het Programma deel te nemen, gaat u ermee akkoord dat deze Overeenkomst van toepassing is op uw deelname aan het Programma. Door deel te nemen aan het Programma, gaat u akkoord met het ontvangen van automatische of vooraf opgenomen mobiele marketingberichten op het telefoonnummer dat gekoppeld is aan uw aanmelding, en u begrijpt dat toestemming niet vereist is om een aankoop bij ons te doen. Hoewel U toestemming geeft om berichten te ontvangen die via een autodialer worden verzonden, mag het voorgaande niet worden geïnterpreteerd om te suggereren of te impliceren dat enige of alle mobiele berichten van Ons worden verzonden via een automatisch telefoonkiessysteem (“ATDS” of “autodialer”). Bericht- en gegevenstarieven kunnen van toepassing zijn. De berichtfrequentie varieert. User Opt Out: Indien U niet langer wenst deel te nemen aan het Programma of niet langer akkoord gaat met deze Overeenkomst, gaat U akkoord met het beantwoorden van STOP, BEEINDIG, ANNULEER, UITSCHRIJVEN, of VERLATEN op elk mobiel bericht van Ons om U af te melden voor het Programma. U kunt een extra mobiel bericht ontvangen ter bevestiging van uw beslissing om u af te melden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de voorgaande opties de enige redelijke methoden zijn om u af te melden. U erkent dat ons sms-platform mogelijk niet herkent en reageert op afmeldingsverzoeken die de STOP wijzigen of aanpassen, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT keyword commando’s, zoals het gebruik van andere spellingen of de toevoeging van andere woorden of zinnen aan het commando, en gaat ermee akkoord dat Suppdog B.V. en haar service providers geen aansprakelijkheid hebben voor het niet honoreren van dergelijke verzoeken. U begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat elke andere methode van opt-out, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het sms’en van andere woorden dan de hierboven vermelde of het mondeling verzoeken aan een van onze medewerkers om u van onze lijst te verwijderen, geen redelijke manier van opt-out is. Programmabeschrijving: Zonder de reikwijdte van het programma te beperken, kunnen gebruikers die zich voor het programma aanmelden berichten verwachten over de marketing, promotie, betaling, levering en verkoop van het goederen-/dienstenaanbod van [Beschrijf bedrijf] – dit moet breed en algemeen zijn om elk type bericht te omvatten dat u kunt verzenden. Berichten buiten dit bereik zijn mogelijk niet toegestaan onder de TCPA]. De berichten kunnen herinneringen aan de kassa omvatten. Kosten en frequentie: Bericht- en gegevenstarieven kunnen van toepassing zijn. U gaat ermee akkoord periodiek berichten te ontvangen naar ons goeddunken. De dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse berichtfrequentie varieert. Het Programma omvat terugkerende mobiele berichten, en aanvullende mobiele berichten kunnen periodiek worden verzonden op basis van uw interactie met Ons. Ondersteuningsinstructies: Voor ondersteuning met betrekking tot het Programma, sms “HELP” naar het nummer waarvan U berichten heeft ontvangen of e-mail ons op info@suppdog.nl. Houd er rekening mee dat het gebruik van deze e-mail adres is geen aanvaardbare methode om zich uit het programma terug te trekken. Opt-outs moeten worden ingediend in overeenstemming met de hierboven uiteengezette procedures. MS Disclosure: Het programma zal SMS TM’s (afsluitende berichten) sturen als uw mobiele apparaat geen MMS-berichten ondersteunt. Our Disclaimer of Warranty: Het programma wordt aangeboden op een “as-is” basis en is mogelijk niet altijd in alle gebieden beschikbaar en werkt mogelijk niet meer in geval van product-, software-, dekking- of andere wijzigingen door uw draadloze provider. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen in de ontvangst van mobiele berichten in verband met dit Programma. Aflevering van mobiele berichten is afhankelijk van effectieve verzending door uw draadloze serviceprovider/netwerkexploitant en valt buiten Onze controle. Carriers zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde mobiele berichten. Deelnemersvereisten: U moet beschikken over een eigen draadloos apparaat dat in staat is tot tweerichtingsberichten, een deelnemende draadloze provider gebruiken en geabonneerd zijn op een draadloze dienst met sms-dienst. Niet alle aanbieders van mobiele telefonie bieden de nodige service om deel te nemen. Controleer de mogelijkheden van je telefoon voor specifieke sms-instructies. Leeftijdsbeperking: Je mag het Platform niet gebruiken of gebruiken als je jonger bent dan dertien (13) jaar. Als je het Platform gebruikt of meedoet en tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, moet je de toestemming van je ouders of wettelijke voogd hebben om dit te doen. Door het Platform te gebruiken of ermee te werken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet jonger bent dan dertien (13) jaar, tussen dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent en de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd hebt om het Platform te gebruiken of ermee te werken, of meerderjarig bent in uw rechtsgebied. Door het Platform te gebruiken of te gebruiken, erkent u ook en gaat u ermee akkoord dat het u is toegestaan door de Toepasselijke Wetgeving van uw jurisdictie om het Platform te gebruiken en/of te gebruiken. Verboden Inhoud: U erkent en stemt ermee in geen verboden inhoud via het Platform te verzenden. Verboden inhoud omvat: – Alle frauduleuze, lasterlijke, schandalige, bedreigende, intimiderende of stalkende activiteiten; – Verwerpelijke inhoud, met inbegrip van godslastering, obsceniteit, wulpsheid, geweld, onverdraagzaamheid, haat en discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd; – Gepirateerde computerprogramma’s, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code; – Elk product, dienst of promotie die onwettig is waar een dergelijk product, dienst of promotie daarvan wordt ontvangen; – Elke inhoud die betrekking heeft op en/of verwijst naar persoonlijke gezondheidsinformatie die wordt beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) of de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (“HITEC” Act); en – Elke andere inhoud die verboden is door de Toepasselijke Wetgeving in het rechtsgebied van waaruit het bericht wordt verzonden. Geschillenbeslechting: In het geval van een geschil, claim of controverse tussen u en ons, of tussen u en Stodge Inc. d/b/a Postscript of een andere derde dienstverlener die namens Ons de mobiele berichten verzendt in het kader van het Programma, voortvloeiend uit of verband houdend met federale of staatsrechtelijke claims, claims uit het gewoonterecht, deze Overeenkomst, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, inclusief de bepaling van de reikwijdte of toepasselijkheid van deze overeenkomst tot arbitrage, zullen dergelijke geschillen, claims of controverses, voor zover wettelijk toegestaan, worden beslecht door arbitrage in Heerhugowaard, voor één arbiter. De partijen komen overeen het geschil te onderwerpen aan bindende arbitrage in overeenstemming met de dan geldende Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association (“AAA”). Tenzij hierin anders is bepaald, zal de arbiter de materiële wetten toepassen van het Federal Judicial Circuit waarin de hoofdvestiging van Suppdog B.V. zich bevindt, zonder rekening te houden met de collisieregels. Binnen tien (10) kalenderdagen nadat de arbitrage-aanvraag aan een partij is betekend, moeten de partijen gezamenlijk een arbiter kiezen met ten minste vijf jaar ervaring in die hoedanigheid en die kennis van en ervaring met het onderwerp van het geschil heeft. Indien de partijen het niet binnen tien (10) kalenderdagen eens worden over een arbiter, kan een partij de AAA verzoeken een arbiter aan te stellen, die aan dezelfde ervaringseis moet voldoen. In het geval van een geschil zal de arbiter beslissen over de afdwingbaarheid en interpretatie van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act (“FAA”). De partijen komen ook overeen dat de regels van de AAA betreffende noodmaatregelen voor bescherming van toepassing zijn in plaats van het vragen van een noodbevel aan een rechtbank. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, en geen enkele partij heeft het recht om in beroep te gaan, met uitzondering van de rechten waarin artikel 10 van de FAA voorziet. Elke partij draagt haar deel van de kosten van de arbiter en de administratie van de arbitrage; de arbiter heeft echter de bevoegdheid een partij te gelasten alle of een deel van deze kosten te betalen als onderdeel van een goed gemotiveerde beslissing. De partijen komen overeen dat de bemiddelaar alleen de bevoegdheid heeft advocatenhonoraria toe te kennen voor zover dit uitdrukkelijk bij wet of contract is toegestaan. De arbiter is niet bevoegd om punitieve schadevergoeding toe te kennen en elke partij doet hierbij afstand van elk recht om punitieve schadevergoeding te eisen of terug te vorderen met betrekking tot een geschil dat door arbitrage is beslecht. DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT ELK VAN HEN SLECHTS IN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID VIA ARBITRAGE VORDERINGEN TEGEN DE ANDER KAN INSTELLEN EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ARBITRAGEPROCEDURE. Tenzij beide partijen schriftelijk en ondertekend anders overeenkomen, mag de arbiter de vorderingen van meer dan één persoon niet samenvoegen en mag hij niet anderszins optreden als voorzitter van een representatieve of collectieve procedure. Behalve indien wettelijk vereist, mag noch een partij, noch de arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van een arbitrage bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, tenzij om een wettelijk recht te beschermen of na te streven. Indien een voorwaarde of bepaling van dit artikel ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in enig rechtsgebied, zal deze ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere voorwaarde of bepaling van dit artikel en deze voorwaarde of bepaling in enig ander rechtsgebied ongeldig of niet-afdwingbaar maken. Indien een geschil om welke reden dan ook voor de rechter wordt gebracht in plaats van in arbitrage, zien de partijen hierbij af van enig recht op een juryrechtspraak. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na annulering of beëindiging van uw overeenkomst voor deelname aan een van onze programma’s. Florida Law: Wij streven ernaar te voldoen aan de Florida Telemarketing Act en de Florida Do Not Call Act zoals die gelden voor inwoners van Florida. Met het oog op naleving, gaat u ermee akkoord dat wij ervan uitgaan dat u een inwoner van Florida bent als, op het moment van opt-in voor het programma, (1) uw verzendadres, zoals opgegeven, zich in Florida bevindt of (2) het netnummer van het telefoonnummer dat is gebruikt voor opt-in voor het programma een netnummer van Florida is. U stemt ermee in dat de vereisten van de Florida Telemarketing Act en de Florida Do Not Call Act niet op u van toepassing zijn, en u zult niet beweren dat u een inwoner van Florida bent, als u niet aan een van deze criteria voldoet of, subsidiair, ons niet schriftelijk bevestigt dat u een inwoner van Florida bent door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen. Voor zover U een inwoner van Florida bent, gaat U ermee akkoord dat mobiele berichten die door ons worden verzonden in directe reactie op mobiele berichten of verzoeken van U (inclusief maar niet beperkt tot reacties op Trefwoorden, opt-in, hulp- of stopverzoeken en verzendingsmeldingen) geen “telefonisch verkoopgesprek” of “commercieel telefoonverzoek” vormen voor de toepassing van artikel 501 van de Florida Statuten (inclusief maar niet beperkt tot artikel 501.059 en 501.616), voor zover de wet anderszins relevant en van toepassing is. Diversen: U garandeert en verklaart aan ons dat u alle noodzakelijke rechten, macht en autoriteit hebt om in te stemmen met deze Voorwaarden en uw verplichtingen hieronder uit te voeren, en niets in deze Overeenkomst of in de uitvoering van dergelijke verplichtingen zal u in overtreding brengen van enig ander contract of verplichting. Het niet uitoefenen door een partij van enig recht waarin deze Overeenkomst voorziet, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van verdere rechten uit hoofde van deze Overeenkomst. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onuitvoerbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd in de minimale mate die nodig is zodat deze Overeenkomst verder volledig van kracht en uitvoerbaar blijft. Alle nieuwe functies, wijzigingen, updates of verbeteringen van het programma zijn onderworpen aan deze overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. Wij behouden ons het recht voor deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Alle updates van deze Overeenkomst zullen aan u worden meegedeeld. U erkent uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te herzien en op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen. Door te blijven deelnemen aan het Programma na dergelijke wijzigingen, aanvaardt u deze Overeenkomst, zoals gewijzigd.